Aanmelding

Aanmelden

Via e-mail en telefoon kunt u zich aanmelden. Overdag kan ik niet altijd de telefoon opnemen. Spreek een bericht in en ik neem spoedig contact met u op.

ricareme@mail.com
06 51253079
www.ricareme.nl

RiCareMe gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. De professionals zijn verplicht tot geheimhouding.


Kosten en informatie

RiCareMe is aangesloten bij de Coöperatie van Kleinschalige Zorg in Zeeland (CKZ) en is daardoor gecontracteerd met alle Zeeuwse gemeenten.

ckz logo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor burgers die thuis ondersteuning nodig hebben om zo zelfredzaam te blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te blijven doen in de samenleving. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van hulp via Wmo? Dan kun u via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt u gratis met informatie en geeft advies bij het regelen.

Vanaf 2020 betaalt u voor de meeste Wmo-hulp € 19,00 per maand voor de Wmo-ondersteuning voor maatwerkvoorzieningen. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief geldt voor alle maatwerkvoorzieningen en de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Dit tarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.  (bron: Rijksoverheid)

Begeleiding wordt vergoed, wanneer de gemeente goedkeuring geeft aan de gewenste begeleiding.

Organisatie RiCareMe
KvK-nummer 74968726
AGB-code 41787912
Vestigingsnummer 000042879116
ricareme@mail.com
06 51253079
www.ricareme.nl
IBAN: NL42INGB0006365956