Een onderneming met zorg en aandacht voor (jong)volwassenen in lastige situatiesRiCareMe


RiCareMe biedt begeleiding aan (jong)volwassenen waarbij vaardigheden worden geleerd om problemen te verminderen en/of te voorkomen. RiCareMe werkt systeemgericht in de begeleiding, omdat het niet alleen voor de persoon lastig is maar ook voor zijn of haar directe omgeving, zoals gezinsleden, school en werk. RiCareMe biedt de begeleiding bij de mensen thuis, omdat ze daar ook tegen hun problemen aan lopen. Tevens richt RiCareMe zich specifiek op de doelgroep die vanuit begeleide woonvormen terug naar huis gaan of zelfstandig gaan wonen.


⦁ Jongvolwassenen vanaf 18 jaar met ADHD, ADD.

⦁ Ouders/verzorgers die problemen hebben met de opvoeding.

⦁ Jongvolwassenen vanaf 18 jaar (ouders en/of verzorgers) met een licht verstandelijke beperking.

⦁ Woonachtig binnen Zeeland en omgeving.

Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen.Albert Einstein (1879-1955)

Wie is RiCareMe?Ik zet jullie op één.


Mijn naam is Rina Lekatompessy. Ik ben een sociale vrouw, die veel tijd besteedt aan familie en vrienden. Ik heb een grote interesse voor mijn vaderland de Molukken waar wij een adoptiekind hebben en Curaçao. Tevens volg ik een aantal stichtingen die voor die landen vrijwilligers werk doen en heb een blijvende wens overgehouden om mijn steentje bij te dragen.

Als ondernemer ben ik graag duidelijk, transparant en eerlijk. In mijn werk als begeleider van (jong)volwassenen in zeer lastige situaties, neem ik veel ervaring mee uit werk en privé. Mijn ervaring is breed en maatschappelijk georiënteerd. Als persoon houd ik van aanpakken, doorzetten en doelen behalen. Dat is ook hoe ik mijn werk uit wil voeren, samen met mijn cliënten.

Mijn jarenlange ervaring en successen in het werken in het speciaal voortgezet onderwijs (rec4), groep-woonbegeleiding, begeleiding en ondersteuning van Justitiabelen in de woon- en leefsituatie heeft er toe geleid dat ik als zzp-er de doelgroep (jong)volwassen ambulant begeleid.

Ik werk al ruim 20 jaar als groeps- en woonbegeleider en vind dit nog steeds mooi werk. Maar er is helaas geen ruimte om ieder individu de aandacht te geven die ze nodig hebben en verdienen. Dat wil ik niet meer. Ik heb besloten om de individu ambulant te begeleiden.

Ik vind het een uitdaging om de begeleiding voort te zetten daar waar anderen gestopt zijn. Ik geef nooit op en heb heel veel geduld!
Als ambulante begeleider kan ik de doelgroep in hun eigen omgeving begeleiden.
Ik daag en motiveer cliënten om ze in beweging te krijgen zodat ze in de maatschappij (beter) kunnen functioneren. Ik maak cliënten bekent met het onbekende om vaardigheden te vergroten.

Wat doet RiCareMe?Hoe ik de doelen behaal.


RiCareMe werkt samen met de (jong)volwassenen en zijn of haar omgeving aan wat hij of zij nodig heeft om zelfstandig of met ondersteuning verder te kunnen. RiCareMe geeft handvatten om hun vaardigheden op gebied van concentratie en sociaal- emotionele ontwikkeling te vergroten. De reden van begeleiding, willen we ombuigen naar kansen waardoor zij kunnen schitteren binnen hun eigen mogelijkheden!


RiCareMe werkt open en transparant. RiCareMe doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Thuis of in de buurt maken we samen een plan wat we gaan doen en hoe we het gaan aanpakken om doelen te realiseren.


Triple-C methodiek.

Methode Geef me de 5.

Opvoedkundige ondersteuning.

Zoeken naar mogelijkheden zodat er geschitterd kan worden binnen eigen mogelijkheden.

Leren communiceren.

Zelfstandigheidstraining.

Vergroten van zelfredzaamheid.

Training voor ‘Het zelfde geld’.

Progressive Mental Alignment methode (PMA) voor stress, burnout of depressive.

DoelgroepVoor wie zet RiCareMe zich in?

RiCareMe biedt begeleiding aan jongvolwassenen met ADHD/ADD, (jong)volwassenen met lvb, autisme en burn-out en (jong)volwassenen die in een lastige situatie zitten. RiCareMe biedt ook begeleiding aan gezinsleden.

Veel voorkomende problemen zijn, concentratieproblemen, onrust in denken en doen, chaotische en snelle gedachten, regelmatig conflicten met naasten of op school en of op het werk, niet kunnen ordenen van werkzaamheden, afspraken vergeten, altijd de spanning opzoeken, impulsief en vertonen onverantwoord gedrag.

LVB (Jong)volwassen hebben ook te maken met verschillende problemen, geen werk, slecht betaald werk of dagbesteding, stigmatisering, problemen met het schoonhouden van hun woonplek en moeizame relaties met naasten en instanties. Wat vaak voorkomt is gebrek aan persoonlijke verzorging en onvoldoende zorg voor eigen gezondheid.
Schulden en bewind voering komen vaak voor.

Voor mensen met ASS zet RiCareMe methode Psycho-educatie en de methode Gmd5 in, op maat bij de hulpvraag en individuele situatie: gericht op het specifieke autisme en/of in combinatie met ADD/ADHD. Daarnaast leer ik vaardigheden aan die nodig zijn om doelen te behalen en minder last te hebben van het autisme in het dagelijks leven.

RiCareMe werkt nauw samen met ASS specialist Time Auti Inge Mulder. Beide organisaties worden ingezet bij intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT). Door de nauwe samenwerking kan er veel meer behaald worden. RiCareMe begeleidt de ouder en Time Auti het kind.

Wij werken systeemgericht in de begeleiding, omdat autisme niet alleen lastig is voor de persoon zelf, maar ook voor de (directe) omgeving, zoals gezinsleden en men beïnvloedt elkaar voortdurend. Praten is vaak erg lastig, waardoor wij methodes inzetten waarbij praten minder belangrijk is of kan worden getraind.

Voor overige problematieken en hulpvragen zal mogelijk verwezen moeten worden naar meer specialistische collega's op dat gebied.

RiCareMe heeft een breed netwerk en is bekent met de sociale kaart binnen Zeeland en omgeving.

AanbodGroepstraining communicatie; Begeleiding in groep

Misschien herken je het wel.

Je ziet mensen met elkaar communiceren en het gaat heel soepel. Je denkt bij jezelf ‘dat wil ik ook’. Communiceren gaat niet voor iedereen vanzelf. Voor mensen met ASS is communicatie vaak een struikelblok. Sommigen blokkeren tijdens een gesprek en anderen knikken alleen maar ‘ja’ of ‘nee’, omdat ze niet durven te spreken. Het niet durven te spreken is meestal uit angst, angst om iets verkeerds te zeggen of een antwoord te geven wat niet bij de laatste vraag hoort.

Het communiceren leer je in de individuele begeleiding, maar kan ook in groepsverband. De deelnemers aan de groepstraining van RiCareMe krijgen, binnen bestaande of nieuw te vormen groepen de begeleiding die ze nodig hebben, op maat, om te leren functioneren en communiceren binnen een groep leeftijdsgenoten. De groepstraining is gericht op (jong-)volwassenen van 18 jaar en ouder.


Doel van de training
Communiceer met aandacht voor het versterken van een relatie, verbindend communiceren.
Wat is het verschil tussen communiceren en verbindend communiceren? Bij communiceren wissel je gewoon de benodigde informatie uit. Bij verbindend communicatie werk je tijdens communiceren ook aan onderlinge relatie en het groepsgevoel. Je leert daarmee vriendschappen te sluiten en op te bouwen, maar ook om sociale contacten te onderhouden. Je leert in de groep de vaardigheden, die je buiten de groep toe kunt passen. De groep is niet gericht op het sluiten van vriendschappen, maar dat mag natuurlijk wel.


Succeservaringen tot nu toe (2023)
Ieder deelnemer krijgt om de beurt de opdracht om een activiteit te organiseren waarin je moet communiceren tijdens de activiteit. Uit de praktijk blijkt dat het organiseren helemaal niet zo makkelijk is voor iemand met ASS en die het nog nooit heeft gedaan. Uiteraard organiseer je onder begeleiding. Begin 2023 is RiCareMe gestart met de eerste groep. Inmiddels organiseert de eerste groep iedere maand een activiteit. Deelnemers gaan inmiddels de uitdaging aan en zoeken (zo nodig met begeleiding) de meest ingewikkelde activiteit om verder te ontwikkelen. Dit gaat gepaard met vallen en opstaan. Resultaat: op langere termijn betere resultaten, meer groepsspirit en meer plezier in contacten met anderen.


Voorbeelden activiteiten:
We beginnen klein en eenvoudig, op de locatie van RiCareMe. Vervolgens kan de groep ook buiten de locatie activiteiten ondernemen. De bestaande groep koos afgelopen jaar bijvoorbeeld voor:
Bowlen, Lasergame, Escape City tour/Escape room, Vragenspel, Glowgolfen en samen lunchen.

Samenwerking

RiCareMe werkt samen met alle zorgbedrijven in de regio. In het afgelopen jaar is daarnaast een intensievere samenwerking ontstaan met de volgende bedrijven:

Time Auti
RiCareMe werkt nauw samen met Autisme Specialist Inge Mulder van Time Auti. RicareMe werkt geregeld als onderaannemer voor Time Auti; in jeugdzaken en in complexe casussen waar meerdere cliënten in één gezin begeleidt moeten worden bijvoorbeeld. Wij werken al meer dan 10 jaar samen in diverse situaties waardoor we goed weten wat we aan elkaar hebben. Wij zijn gedreven in het vinden van oplossingen voor alles waar onze cliënten tegenaan lopen. Time Auti is net als RiCareMe aangesloten bij de CKZ Coöperatie Kleinschalig Zorg Zeeland.

Pleegzorg Juvent
RiCareMe werkt samen met pleegzorgwerkers van Juvent (jeugdzorg) in diverse situaties. De samenwerking is erg prettig omdat we allemaal vanuit het belang van de jongeren werken en dit centraal zetten. We onderhouden intensieve communicatielijnen, waardoor we snel kunnen handelen en inspelen op situaties.

Orionis Walcheren
In een positieve samenwerking Orionis kijken we naar mogelijkheden voor onze cliënten op het gebied van een uitkering of (beschut/beschermd) werk. Hierbij neemt Orionis de adviezen op maat zeer serieus mee, waardoor de mogelijkheden ook passend zijn.

De Zorgtafel
Sinds 2023 werkt RiCareMe nauw samen met De Zorgtafel. RiCareMe verwijst cliënten door voor beschermd wonen en dagbesteding. De Zorgtafel is een organisatie die zich richt op cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en cliënten met een GGZ-achtergrond met langdurige behoefte aan zorg (WLZ) of onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen. Medewerkers van De Zorgtafel hebben hun hart op de juiste plek. Een heel fijn team om mee samen te werken. Vanaf 1 januari 2024 zijn we gezamenlijk gehuisvest aan de Handelsweg in Vlissingen, wat de samenwerking intensiveert.

Verslag van een moeder die haar zoon met ASS bij RiCareMe in de begeleiding zit.TOP IDEE

Zondag 22 januari 2023

Rina had een aantal weken geleden gevraagd mijn zoon, mee wilde doen aan een ontmoeting me een 5 andere jongvolwassenen met ASS in de leeftijd tussen 19-22 jaar ieder met zijn eigen IK. Gezellig samen een leuk uitje. Voorzichtig heeft hij toegestemd. Eén van de andere deelnemers zou dit keer het uitje regelen, het is bowlen geworden.

Zondag middag, spannend want bijna is het zover, je ziet de twijfel wel/niet. We gaan er gewoon voor. Nu op naar de bowlingbaan.

Wij komen als laatste aan de rest staan met Rina al te wachten. Door omstandigheden kon ik beter blijven dan heen en weer te rijden, Ik moet zeggen daar heb ik geen spijt van gehad.

Spannend voor iedereen je ziet het aan ze. Binnen is het ijs langzaam aan het breken. Zulk herkenbaar gedrag, maar heel langzaam zie je dat ze een beetje ontspannen. Voor mij als ouder ook prettig te zien dat mijn kind niet de enige is. Er is ook een goeie klik binnen de groep, dus goed gematched door Rina.

J. heeft alles keurig netjes geregeld dus konden ze ook direct aan de slag, mijn complimenten. Ze hebben er zin in en gaan los. Ze hebben en er lol in, langzaam beginnen er ook gesprekjes plaats te vinden. De ene keer gooit de een beter de andere keer de ander. Ook hier speelt natuurlijk de spanning toch mee. Maar heel fijn te zien dat ze elkaar aanmoedigen.

Na afloop nemen ze met Rina even door hoe ze het vonden. Iedereen vond het gezellig en stemt ermee in dat het voor herhaling vatbaar is. Afgesproken wordt dat iedereen een keer aan de beurt komt om een uitje te regelen. Een deelneemster biedt aan het volgende uitje en datum te regelen. Ook weer heel spannend voor iedereen, zeker voor haar.

Buiten neemt Rina nog een foto van de groep. En echt geweldig alsof het afgesproken was want ze staan allemaal hetzelfde, onzeker en niet weten wat je met jezelf aan moet.

Ook worden er buiten nog telefoonnummers uitgewisseld en nagepraat. Ik val van de ene in de andere verbazing.

Wat een leuke groep jongvolwassenen ieder met zijn eigen IK. Allemaal onzeker op het gebied van sociale contacten. Ik denk dat ze veel van elkaar kunnen leren. Ook het zelfstandig regelen van een uitje, het zal een uitdaging zijn, zullen ze veel van leren. Dus 2 belangrijke dingen waar ze veel aan hebben, sociale contacten en zelfstandigheid.

Ik kan niets anders zeggen dan dat dit initiatief een TOP IDEE was en is.

M., moeder van een deelnemer.