Een onderneming met zorg en aandacht voor (jong)volwassenen in lastige situatiesRiCareMe


RiCareMe biedt begeleiding aan (jong)volwassenen waarbij vaardigheden worden geleerd om problemen te verminderen en/of te voorkomen. RiCareMe werkt systeemgericht in de begeleiding, omdat het niet alleen voor de persoon lastig is maar ook voor zijn of haar directe omgeving, zoals gezinsleden, school en werk. RiCareMe biedt de begeleiding bij de mensen thuis, omdat ze daar ook tegen hun problemen aan lopen. Tevens richt RiCareMe zich specifiek op de doelgroep die vanuit begeleide woonvormen terug naar huis gaan of zelfstandig gaan wonen.


⦁ Jongvolwassenen vanaf 18 jaar met ADHD, ADD.

⦁ Ouders/verzorgers die problemen hebben met de opvoeding.

⦁ Jongvolwassenen vanaf 18 jaar (ouders en/of verzorgers) met een licht verstandelijke beperking.

⦁ Woonachtig binnen Zeeland en omgeving.

Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen.Albert Einstein (1879-1955)

Wie is RiCareMe?Ik zet jullie op één.


Mijn naam is Rina Lekatompessy. Ik ben een sociale vrouw, die veel tijd besteedt aan familie en vrienden. Ik heb een grote interesse voor mijn vaderland de Molukken waar wij een adoptiekind hebben en Curaçao waar mijn zus woont. Tevens volg ik een aantal stichtingen die voor die landen vrijwilligers werk doen en heb een blijvende wens overgehouden om mijn steentje bij te dragen.


Als ondernemer ben ik graag duidelijk, transparant en eerlijk. In mijn werk als begeleider van (jong)volwassenen in zeer lastige situaties, neem ik veel ervaring mee uit werk en privé. Mijn ervaring is breed en maatschappelijk georiënteerd. Als persoon houd ik van aanpakken, doorzetten en doelen behalen. Dat is ook hoe ik mijn werk uit wil voeren, samen met mijn cliënten.


Mijn jarenlange ervaring en successen in het werken in het speciaal voortgezet onderwijs (rec4), groep-woonbegeleiding, begeleiding en ondersteuning van Justitiabelen in de woon- en leefsituatie heeft er toe geleid dat ik als zzp-er de doelgroep (jong)volwassen ambulant begeleid.

Ik werk al ruim 20 jaar als groeps- en woonbegeleider en vind dit nog steeds mooi werk. Maar er is helaas geen ruimte om ieder individu de aandacht te geven die ze nodig hebben en verdienen. Dat wil ik niet meer. Ik heb besloten om de individu ambulant te begeleiden.


Ik vind het een uitdaging om de begeleiding voort te zetten daar waar anderen gestopt zijn. Ik geef nooit op en heb heel veel geduld!
Als ambulante begeleider kan ik de doelgroep in hun eigen omgeving begeleiden.
Ik daag en motiveer cliënten om ze in beweging te krijgen zodat ze in de maatschappij (beter) kunnen functioneren. Ik maak cliënten bekent met het onbekende om vaardigheden te vergroten.

Wat doet RiCareMe?Hoe ik de doelen behaal.


RiCareMe werkt samen met de (jong)volwassenen en zijn of haar omgeving aan wat hij of zij nodig heeft om zelfstandig of met ondersteuning verder te kunnen. RiCareMe geeft handvatten om hun vaardigheden op gebied van concentratie en sociaal- emotionele ontwikkeling te vergroten. De reden van begeleiding, willen we ombuigen naar kansen waardoor zij kunnen schitteren binnen hun eigen mogelijkheden!


RiCareMe werkt open en transparant. RiCareMe doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Thuis of in de buurt maken we samen een plan wat we gaan doen en hoe we het gaan aanpakken om doelen te realiseren.


Triple-C methodiek.

Methode Geef me de 5.

Opvoedkundige ondersteuning.

Zoeken naar mogelijkheden zodat er geschitterd kan worden binnen eigen mogelijkheden.

Leren communiceren.

Zelfstandigheidstraining.

Vergroten van zelfredzaamheid.

Training voor ‘Het zelfde geld’.

Progressive Mental Alignment methode (PMA) voor stress, burnout of depressive.

DoelgroepVoor wie zet RiCareMe zich in?

RiCareMe biedt begeleiding aan jongvolwassenen met ADHD/ADD, (jong)volwassenen met lvb, autisme en burn-out en (jong)volwassenen die in een lastige situatie zitten. RiCareMe biedt ook begeleiding aan gezinsleden.

Veel voorkomende problemen zijn, concentratieproblemen, onrust in denken en doen, chaotische en snelle gedachten, regelmatig conflicten met naasten of op school en of op het werk, niet kunnen ordenen van werkzaamheden, afspraken vergeten, altijd de spanning opzoeken, impulsief en vertonen onverantwoord gedrag.

LVB (Jong)volwassen hebben ook te maken met verschillende problemen, geen werk, slecht betaald werk of dagbesteding, stigmatisering, problemen met het schoonhouden van hun woonplek en moeizame relaties met naasten en instanties. Wat vaak voorkomt is gebrek aan persoonlijke verzorging en onvoldoende zorg voor eigen gezondheid.
Schulden en bewind voering komen vaak voor.

Voor mensen met ASS zet RiCareMe methode Psycho-educatie en de methode Gd5 in, op maat bij de hulpvraag en individuele situatie: gericht op het specifieke autisme en/of in combinatie met ADD/ADHD. Daarnaast leer ik vaardigheden aan die nodig zijn om doelen te behalen en minder last te hebben van het autisme in het dagelijks leven

RiCareMe werkt nauw samen met ASS specialist Time Auti Inge Mulder. Beide organisaties worden ingezet bij intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT). Door de nauwe samenwerking kan er veel meer behaald worden. RiCareMe begeleidt de ouder en Time Auti het kind.

Wij werken systeemgericht in de begeleiding, omdat autisme niet alleen lastig is voor de persoon zelf, maar ook voor de (directe) omgeving, zoals gezinsleden en men beïnvloedt elkaar voortdurend. Praten is vaak erg lastig, waardoor wij methodes inzetten waarbij praten minder belangrijk is of kan worden getraind.

Voor overige problematieken en hulpvragen zal mogelijk verwezen moeten worden naar meer specialistische collega's op dat gebied.

RiCareMe heeft een breed netwerk en is bekent met de sociale kaart binnen Zeeland en omgeving.